Alere är nu Abbott

ALERE AB HAR BYTT NAMN TILL ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AB.

Alere AB har sedan oktober 2017 varit ett företag inom Abbott Rapid Diagnostic-divisionen hos Abbott Laboratories.

Som en del av processen för att uppnå en enhetlig företagsidentitet mellan olika anläggningar och varumärken inom Abbott döps Alere AB om till Abbott Rapid Diagnostics AB från och med den 1 oktober 2019.

Namnändringen påverkar endast det juridiska tillverkarnamnet och påverkar inte företagets juridiska status, kvalitetssystem eller produkternas kvalitetsspecifikationer.


2018 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except ot identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comphly with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy.

Abbott Rapid Diagnostics - A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostcs