OM ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS AB


Abbott genomförde nyligen ett globalt förvärv av det internationella företaget Abbott. I samband med det bildades den nya globala divisionen inom Abbott med namnet Abbott Rapid Diagnostics (Abbott RDx).
Abbott RDx fokuserar på att tillgodose våra kunder med kvalitetsprodukter och effektiva lösningar som förenklar vardagen. Vårt mål är att Abbott ska vara förstahandsvalet för användare och en attraktiv arbetsgivare. Vår verksamhet vänder sig till den professionella marknaden inom bl.a. primärvård, sjukhus, specialistsjukvård, företagshälsovård, rehabiliteringscenter och arbetsplatser.

Cardiometabolic

Cardiometabolic är den division inom Abbott RDx som specialiserar sig och har fördjupade kunskaper inom området CRP och antibiotikaresistens, HbA1c, ACR och diabetes samt mätning av kolesterol. Vårt huvudsakliga instrument är Afinion 2, men i portföljen har vi även LDX Cholestech och NycoCard Reader. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om något av dessa instrument eller tester.


Infectious disease

Våra diagnostiska tester och övervakningsanordningar för infektionssjukdomar diagnostiserar över 75 typer av smittsamma sjukdomar, inklusive de som orsakas av bakterier, virus, svampar eller parasiter. Testerna ger snabba och pålitliga resultat och finns tillgängliga för en mängd olika plattformar inkluderat både patientnära diagnostiska tester och avancerade laboratorieutrustningar.

Infectious Disease omfattar även våra produkter och systemlösningar inom det medicintekniska området, där vi idag är en betydelsefull leverantör till svensk sjukvård, speciellt med fokus på akut-, ambulans- och intensivvård, sjukhusavdelningar/mottagningar, primärvård och företagshälsovård.


Toxicology

Abbott RDx erbjuder Sveriges mest tillförlitliga och lättanvända drogtester. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av alkohol- och drogtester för analys av urin, saliv och utandningsluft. Våra produkter och tjänster gör att du kan fatta snabba och välgrundade beslut. Abbotts toxikologiska koncept används av sjukhus, kliniker, arbetsplatser, rehabiliteringscenter och företagshälsovårder för att nämna några.


Kundservice

Avdelningen Kundservice förändras stadigt för att anpassa sig till marknad och utveckling. Tillgänglighet och detaljerad kunskap om våra produkter och tjänster är något vi fokuserar på.


Teknisk service

Avdelningen Teknisk Service är ansvarig för teknisk service, underhåll och support för de produkter och systemlösningar vi marknadsför och levererar. Våra serviceingenjörer har bred generell utbildning samt specialutbildning på våra utrustningar.  Erfarenheten är stor efter många år i branschen.


Supply Chain

Avdelningen Supply Chain hanterar inköp och lager för vår nordiska verksamhet. Vi har kunden i fokus och arbetar ständigt för att kunna leverera beställningarna vid rätt tidpunkt och till rätt plats.


Ledning

Abbott RDx ledning har åtagit sig att se till att vi är en marknadsledande och konkurrenskraftig leverantör med effektiv logistik, rätt produkter och de rätta priserna för de marknadsområden vi är verksamma inom.


Etiska riktlinjer

Abbott RDx upprätthåller en hög etisk standard inom vår egen organisation och i samtliga kontakter med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners. Dessa standarder sammanfattas i våra Etiska riktlinjer


©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics