Alere är nu Abbott
Afinion Lipid Panel

Afinion Lipid Panel

Artikelnummer 1116802

Försäljningsenhet: 1 FPK
Antal Försäljningsenhet: 15 Styck.
   I lager
Afinion™ Lipidpanelanalys och det helautomatiska Afinion™-analysinstrumentet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och var de behövs.
Analys för kvantitativ bestämning av total kolesterol, HDL, LDL, triglycerider (Trig), icke-HDL och Chol/HDL-kvot i helblod, serum och plasma, används vid diagnos och behandling av lipidrubbningar.

FÖRDELAR

Test för kvantitativ bestämning av:
• Totalkolesterol (Chol)
• HDL
• LDL
• Triglycerider (Trig)
• icke-HDL
• Kol/HDL-kvot

VIKTEN AV ATT ANALYSERA LIPIDPANEL
Förhöjt kolesterol är en av de största riskfaktorerna för kranskärlsjukdom, hjärtattack och stroke. När blodkolesterolet stiger, gör även risken för hjärt-kärlsjukdom det. Många patienter, exempelvis de med metaboliska syndrom, uppvisar hög frekvens av komorbiditet som höga lipidnivåer och diabetes. Och om andra riskfaktorer förekommer, som t.ex. rökning, högt blodtryck eller diabetes, så ökar risken ytterligare.

Analys av lipidpanel/kolesterol rekommenderas av NCEP (National Cholesterol Education Program) vart femte år hos friska vuxna personer och mer regelbundet om andra riskfaktorer finns, hos barn och ungdomar som löper en ökad risk och för att utvärdera effekten av lipidsänkande behandling.

SPECIFIKATIONER
• Provvolym: 15 µL
• Analystid: 7-8 minuter
• 6 resultat i ett test
• Konfigurerbar visning av mätenheter
• Kontroller, bruksfärdiga
• Kitstorlek: 15 tester, separat förpackade kassetter
• Spårbar till CRMLN (Cholesterol Reference Method Laboratory Network)
Visa mer
Visa mindre


©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics