Alere är nu Abbott
Afinion™ Lipid Panel Control

Afinion™ Lipid Panel Control

Artikelnummer 1116800

Försäljningsenhet: 1 FPK
Antal Försäljningsenhet: 2 Styck.
   På väg
Afinion™ Lipid Panel Kontroll. För användning tillsammans med Afinion™ Lipid Panel och Alere Afinion™ AS100 /Afinion™ 2-instrumentene.

Användningsområde
Afinion™ Lipid Panel-kontrollkit är avsett att användas som kontrollmaterial för total kolesterol (Chol), hög-densitets lipoprotein (HDL) kolesterol och triglycerider (Trig). Kontrollmaterialet är en humant serum-baserat flytande preparation med humana beståndsdelar. Konserveringsmedel och stabilisatorer har tillsats för att bibehålla produktens integritet. Kontrollerna ska användas för att bekräfta att Afinion-systemet fungerar och ger tillförlitliga resultat. Först när kontrollerna används rutinmässigt och de erhållna värdena ligger inom acceptansgränserna kan noggranna resultat för patientprover säkerställas.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
• Utgångsdatum på kitet gäller bara om produkten förvarats vid 2–8°C.
• Undvik exponering av direkt solljus och temperaturer över 25°C.
• Får inte frysas.
Oöppnade kontrollflaskor
• Oöppnade kontrollflaskor är hållbara till utgångsdatum angivet på flaskans etikett vid förvaring i kylskåp vid 2–8 °C.
Öppnade kontrollflaskor
• Öppnade kontrollflaskor är hållbara i 8 veckor vid förvaring i kylskåp 2–8°C. Det är att rekommendera att datum för öppnandet noteras på kontrollflaskans etikett.
• Förvara alltid kontrollflaskor i kylskåp vid 2–8°C när de inte används.
• Kontrollerna kan användas utan att först ha rumstempereras.

Kitets innehåll
Flytende humant serum i två koncentrationer:
• 1 x 1,0 mL Afinion Lipid Panel Kontroll C I
• 1 x 1,0 mL Afinion Lipid Panel Kontroll C II
• Bruksanvisning
Visa mer
Visa mindre


©2020 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.


This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage. Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Interest-Based Ads.


Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For In Vitro Diagnostic Use Only. See CTI Sheets on pointofcare.abbott for complete product information.


Abbott – A leader in Rapid Point-of-Care Diagnostics